Czy wiesz jaką gaśnicę wybrać?

Aby dobrze wybrać gaśnice, trzeba poznać jakie gaśnice nadają się do danych materiałów. Do rozpoznania służą grupy pożarowe:

A – Materiały stałe (drewno ,papier)
B – Ciecz i materiały stałe topiące się (benzyna, alkohol, lakiery)
C – Gazy (metan, propan)
D – Metale lekkie (magnez, potas)
E – Pożary w pobliżu urządzeń elektrycznych do 1000V (żelazka, ładowarka)
F –  Tłuszcze i oleje kulinarne (olej na patelni)

Rodzaje gaśnic.

Gaśnice różnią się od siebie proszkiem gaśniczym.

Występują gaśnice proszkowe (GP), śniegowe (GS), pianowe (GW), wodne mgłowa (GWM).

Więc jaką wybrać ?

Gaśnice proszkowe – Najczęściej stosowane gaśnice. Środek gaśniczy to specjalny proszek gaśniczy (może nim być wodorowęglan sodowy, wodorowęglan potasowy, fosforan amonowy, chlorek sodowy lub ich mieszaniny). Nie przewodzi prądu, co jest jego główną zaletą, dzięki czemu może być stosowany do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.

Gaśnice śniegowe – Środkiem gaśniczym jest tutaj dwutlenek węgla będący gazem obojętnym. Trzeba szczególnie uważać, ponieważ po opuszczeniu zbiornika, środek gaśniczy ma – 78°C. Jego zaletą jest brak strat związanych z działaniem gaśniczym (brak zalań czy zanieczyszczeń jak w przypadku proszku).

Gaśnice pianowe – Idealne do gaszenia papieru, drewna czy plastiku. Piana zapewnia lepsze wnikanie wody w płonący materiał a także na powierzchni materiału tworzy warstwę izolacyjną oddzielającą palący się materiał od tlenu z powietrza. Zabrania się gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.

Gaśnice wodne – jej środkiem gaśniczym jest po prostu woda. Wyposażona dodatkowo w węglan potasu, który zabezpiecza ciecz przed zamarznięciem. Zabrania się, jak w gaśnicy pianowej, gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem.

Rozmieszczenie gaśnic.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a w szczególności:

-Przy wejściach do budynków

-Na klatkach schodowych

-Na korytarzach

-Przy wyjściach pomieszczeń na zewnątrz

-W miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działania źródeł ciepła

-W obiektach wielokondygnacyjnych staramy się rozmieszczać gaśnice tych samych miejscach na każdej kondygnacji co ułatwi użytkownikom znalezienie gaśniczy na pozostałych piętrach

Przy rozmieszczaniu gaśnic należy spełnić dwa warunki:

-Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30m,

-Do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp co najmniej 1m szerokości.

Dodatkowo warto zadbać o ich powieszenie gaśnic na specjalnych haczykach zapewnianych przez producentów.

Jak często gaśnice poddawać przeglądom?

Dla gaśnic zlokalizowanych w obiektach publicznych jak również tych wykorzystywanych w naszych pojazdach częstotliwość przeglądów wynika z przepisów i musi być realizowana nie rzadziej niż 1 raz do roku. Przegląd powinien zakończyć się naklejeniem na gaśnice tzw. Kontrolki wraz z podpisem uprawnionego konserwatora stanowiącej potwierdzenie sprawności gaśniczy.

Dla gaśnic używanych w domach prywatnych nie ma wymogów prawnych co do częstotliwości wykonywanych przeglądów.

Jak dużo gaśnic do budynku?

Dobór gaśnic co do rodzaju i ilości wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

  1. Na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym (tzn. nie ma urządzeń gaśniczych tryskaczowych lub gazowych)

-Zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZLI, ZLII, ZLIII, ZLV

-Produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2

-Zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem

2. Na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej powyżej (z wyłączeniem stref Zl IV – czyli mieszkalnych)

Czyli standardowo dla powierzchni biurowej przyjmuje się 2 kg (lub 3dm3) środka gaśniczego na 100mkw powierzchni biurowej, czyli dla jednej kondygnacji  w biurowcu o powierzchni ok. 400 mkw przyjmuje się wymóg 8kg środka gaśniczego.

Natomiast dla hali magazynowej o powierzchni np. 1500 m2 należy zapewnić 2 kg (lub 3 dm3) środka gaśniczego na każde 300 mkw powierzchni, czyli w tym przypadku 10kg proszku gaśniczego.

Gaśnica proszkowa 6kg