Maseczki ochronne- czym się różnią?

Obowiązek zasłaniania ust i nosa obowiązuje całej w przestrzeni publicznej. Nie musimy tego robić specjalistyczną maseczką, wystarczy zwykły materiał. Warto jednak wiedzieć, jakie są rodzaje maseczek ochronnych. Nie wszystkie maseczki i półmaski mają takie samo przeznaczenie. Które dają najskuteczniejszą ochronę przed zanieczyszczeniami oraz drobnoustrojami, które znajdują się w powietrzu?

Maski ochronne dzieli się ze względu na stopień właściwości filtrujących i kształt.

W celach ochrony dróg oddechowych są stosowane: maseczka chirurgiczna, N95 oraz FFP1, FFP2 i FFP3. Półmaski FFP1, FFP2 i FFP3 to europejskie odpowiedniki amerykańskich masek N95.

Jednorazowa maseczka chirurgiczna

Tworzy barierę fizyczną między ustami i nosem osoby noszącej maseczkę a cząstkami zakaźnymi ze środowiska oraz ogranicza wydostawanie się cząstek zakaźnych na zewnątrz, tym samym skażenie środowiska oraz zakażenie innych osób. Cząstki szkodliwych aerozoli zostają na wewnętrznej powierzchni maseczki. Luźno przylega do twarzy. Może być nieszczelna przy krawędziach maseczki. Nie chroni w pełni osoby noszącej maseczkę przed drobnoustrojami, zmniejsza tylko przedostawanie się cząstek zakaźnych, zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz.

Półmaski filtrujące FFP1, FFP2 i FFP3

Różnią się one między sobą efektywnością filtracji cząstek szkodliwych wnikających do dróg oddechowych w postaci aerozolu.  Cyfry oznaczają pierwszą, drugą i trzecią klasę ochronną, która świadczy o skuteczności filtrów masek ochronnych. Najwyższą skuteczność w zatrzymywaniu cząstek szkodliwych aerozoli ma półmaska FFP3.

FFP1 (najniższy poziom ochrony) chroni przed cząstkami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi. Maski o tej klasie mają zapewnić skuteczną ochronę o ile dopuszczalne stężenie nie przekracza 4x NPK-P

FFP2 (średnia skuteczność) chroni przed cząstkami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi, mgłą i dymem. Maski o tej klasie mają zapewnić skuteczną ochronę, o ile stężenie dopuszczalnej wartości nie przekracza 10x NPK-P

FFP3 (duża skuteczność) chroni przed cząstkami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi, mgłą i dymem, wirusami, bakteriami i zarodnikami. Maski o tej klasie mogą być stosowane, o ile stężenie nie przekracza dopuszczalnej wartości 40x NPK-P

Maseczki bawełniane

Poza maseczkami chirurgicznymi oraz półmaskami funkcję ochronną i przeciwwirusową spełniają maseczki materiałowe. Najpopularniejszymi są maseczki bawełniane, które można kupić lub wykonać samodzielnie. Maseczki bawełniane stanowią fizyczną barierę między błonami śluzowymi a czynnikami zewnętrznymi. Tego rodzaju maseczki są środkiem ochrony wielokrotnego użytku. Przed kolejnym zastosowaniem powinny być prane w ciepłej lub gorącej wodzie (najlepiej 60 st. C) z dodatkiem mydła lub detergentu do prania.

https://www.behapowy.pl/produkt/maseczki-ochronne-100-bawelna-10szt/

Wszystkie gwarancje ochronne obowiązują pod warunkiem, że maseczka jest nakładana, noszona i zdejmowana prawidłowo. Obowiązkowo należy sprawdzić przyleganie maseczki do twarzy, a podczas jej zdejmowania unikać jej dotykania. Po zdjęciu maseczki trzeba natychmiast poddać ją utylizacji, a później umyć lub zdezynfekować ręce.