Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Pracodawca ma obowiązek zadbać o pracownika, w szczególności w upalne dni. Jak wiadomo, wysokie temperatury wpływają na wykonywanie pracy osób pracujących na świeżym powietrzu a także w pomieszczeniach.  

Ale w jaki sposób zadbać o pracowników ?

Otóż, przede wszystkim powinien zapewnić bezpłatny dostęp do zimnej wody.

Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

§  4. 1. Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:

  1. w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC,
  2. w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
  3. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC,
  4. przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
  5. na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC.

Pracodawca musi zadbać również o miejsce do odpoczynku. Dla osób pracujących na świeżym powietrzu, odpoczynek musi odbywać się w cieniu.

Dodatkowo pracodawca powinien dopilnować, aby okna w pomieszczeniach, gdzie jest wykonywana praca, były zabezpieczone przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym.

Pracodawca może również zadecydować o skróceniu czasu pracy.

Oczywiście nie jest to obowiązek a jedynie dobra wola. Należy pamiętać, że jeżeli firma zdecyduje się na skrócenie czasu pracy, pracownikom należy się 100% wysokości wynagrodzenia.

Dbanie o klimatyzację i wentylację

Jeżeli pracownicy wykonują pracę w klimatyzowanych pomieszczeniach, należy pamiętać o regularnym czyszczeniu i odgrzybianiu urządzeń klimatyzacyjnych. Niestety w praktyce nie wszystkie firmy pilnują, aby stosowane przez nie klimatyzatory były w zadowalającym stanie technicznym.

Dostęp do wody do mycia

Przepisy nakładają także na pracodawcę dodatkowe obowiązki, jeżeli jego pracownicy pracują na zewnątrz i w szczególnych warunkach (np. na budowie). Wówczas należy zapewnić osobom zatrudnionym wodę do mycia – minimum 90 litrów na osobę dziennie.

Obowiązek ten spoczywa na podmiotach, których pracownicy wykonują pracę:

  • przy pracach brudzących,
  • w wysokiej temperaturze,
  • wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych.