Ochrona przeciwpyłowa – charakterystyka masek

Należy mieć na uwadze, że najbardziej niebezpieczne dla człowieka są te niewidoczne cząstki pyłów i areozoli. Aby zabezpieczyć się przed szkodliwymi pyłami, należy stosować maseczki przeciwpyłowe.  Są to te maseczki oznaczone FFP.  Maseczki przeciwpyłowe spełniają normę EN 149 (Sprzęt ochrony układu oddechowego)

Zacznijmy od tego jak działają półmaski przeciwpyłowe.

Półmaski chronią przed pyłem i areozolami, lecz trzeba pamiętać to nie stanowią one ochrony przed gazami ani parą.

O ochronie przeciwgazowej dowiesz się z poprzedniego artykułu

Półmaska aby dobrze chroniła musi dokładnie zakrywać nos i usta. Składa się ona z jednego lub kilku warstw materiału filtracyjnego.

Na co należy zwracać uwagę przy wyborze półmaski ?

Aby dobrze wybrać półmaskę należy zwracać uwagę na normę jaką spełnią a także na klasę filtracji. W zależności od warunków pracy i zapylenia mamy do wyboru 3 klasy ochrony. FFP1, FFP2 oraz FFP3.

  • FFP1 – skuteczność filtracji ≥ 80% – ochrona przed cząstkami o niskiej toksyczności NDS≥2mg/m3,można stosować tam gdzie rozproszenie aerozolu nie przekracza 4 krotności NDS.
  • FFP2 – skuteczność filtracji ≥ 94% –  ochrona przed cząstkami o niskiej toksyczności NDS≥0,05mg/m3 ,można stosować tam gdzie rozproszenie aerozolu nie przekracza 10-cio krotności NDS.
  • FFP3 – skuteczność filtracji ≥ 99% –  ochrona przed cząstkami o niskiej toksyczności NDS<0,05mg/m3,można stosować tam gdzie rozproszenie aerozolu nie przekracza 20-cio krotności NDS.

NDS – Najwyższe dopuszczalne stężenie

Na maseczkach możemy zauważyć także poniższe oznaczenia:

D – zwiększona pyłochłonność – spełnia dodatkowe wymogi odporności na zatkanie pyłem dolomitowym

C – dodatkowy wymóg odpowiedniej pyłochłonności sprawdzany pyłem węglowym,

S – półmaski wykorzystywane wyłącznie do filtracji cząstek stałych (np. pył lub dym),

SL – półmaski przeznaczone do filtracji zarówno cząstek stałych (pył, dym), jak i cząstek ciekłych (mp. mgła)

NR – półmaska jednorazowa (można użyć tylko podczas jednej zmiany)

R – półmaska może być używana dłużej niż podczas jednej zmiany roboczej co czyni ją wielokrotnego użytku

Niektóre półmaski posiadają węgiel aktywny, co zapewnia oprócz ochrony przeciwpyłowej, neutralizację zapachów.

Możemy także wybrać czy chcemy mieć maseczkę z zaworkiem czy bez. Nie ma to wpływu na ochronę. Zaworek sprawia, że użytkownikowi łatwiej się oddycha.

Ochrona przeciwpyłowa nie kończy się tylko na jednorazowych maseczkach FFP1, FFP2, FFP3. Można wybrać półmaskę lub maskę pełnotwarzową wielokrotnego użytku i do niej wymienne filtry. Filtry podobnie jak półmaski dzielimy na  klasy. P1, P2, P3.

P1 – zdolność filtracyjna 80 %

P2 – zdolność filtracyjna 94 %

P3 – zdolność filtracyjna 99,95 %