HURTOWNIA BHP PPOŻ
Behapowy.pl Izabela Zawadzka Odorowska

OFERTA dla FIRM

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowujemy i przeprowadzamy szkolenia na zagadnienia i tematy, których Państwo potrzebujecie, wraz z pełną obsługą w zakresie BHP & PPOŻ. W najnowszej ofercie znalazły się szkolenia w języku ukraińskim oraz angielskim w konkurencyjnych cenach.

OFERTA NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ OBEJMUJE :

  1. Szkolenia w zakresie BHP (wstępne i okresowe).
  2. Opracowanie instrukcji BHP i PPOŻ. Tworzenie aktów wewnętrznych w zakresie BHP i PPOŻ. Prowadzenie dokumentacji powypadkowej wraz z rejestrami wypadków,
  3. Opracowanie ocen ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy
  4. Opracowanie Planów BIOZ i instrukcji bezpiecznego wykonywania prac
  5. Doradztwo w zakresie odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz zaopatrywanie w te środki w cenach hurtowych.
  6. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników,
  7. Pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz realizacja zaleceń pokontrolnych. Nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ
  8. Szkolenie z pierwszej pomocy medycznej oraz inne wynikające ze zmian w przepisach Bhp i Ppoż.