Wyświetlanie wszystkich wyników: 6

Znaki ochrony przeciwpożarowej mają za zadanie ostrzegać przed niebezpieczeństwem pożaru, a w przypadku zaprószenia ognia mają za zadanie ułatwić akcję gaśniczą przez wskazie miejsc rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego.