Polityka przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016) (dalej jako: RODO) informujemy Pana/Panią o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz o przysługujących Panu/Pani prawach związanych z ochroną danych.

I.  Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Adres naszej strony internetowej to: https://www.behapowy.pl.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest behapowy.pl Izabela Zawadzka Odorowska,  z siedzibą w Kutnie, Pl. Chopina 4 („Administrator”) właściciel  portalu https://www.behapowy.pl  , z którym można się skontaktować:

 1. pisemnie, kierując korespondencję na adres: HURTOWNIA BHP PPOŻ BEHAPOWIEC, 99-300 Kutno, ul.Chopina 4 ,
 2. telefonicznie pod numerem: 665-173-008,
 3. e-mailowo pod adresem: sklep@behapowy.pl .

II. Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora?

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:

1)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub której stroną ma być lub jest przedsiębiorca, którego Pan/Pani reprezentuje,
 2. kontaktowania się z Panem/Panią, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów,
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 4. obsługi reklamacji,
 5. realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych,
 6. obsługi zgłoszeń, które Pan/Pani do nas kierujecie (np. przez formularz kontaktowy),

2)  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu:

 1. marketingu produktów lub usług własnych,
 2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
 3. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu,
 4. analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3)  w pozostałym zakresie na podstawie odrębnej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Jeśli masz konto w naszych sklepach, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem, m.in.:

 • email  – kiedy tworzysz konto na platformie behapowy.pl
 • imię i nazwisko –  dane uzupełniasz   na własne  życzenie  np  przy  wysyłce i lub  realizacji płatności
 • adres  – dane uzupełniasz   na własne  życzenie  np  przy  wysyłce lub realizacji płatności
 • dane demograficzne
 • numer telefonu
 • historia zakupów
 • sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy
 • adres ip

Możemy również zbierać, a następnie przetwarzać informacje na temat Twojego zachowania podczas przeglądania naszej strony internetowej w celu personalizacji korzystania z Internetu i składania ofert dostosowanych do Twojego profilu. Na naszej stronie internetowej możemy przechowywać i zbierać informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii zgodnie z Polityką plików cookie.

Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

III. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, dlatego Ty kontrolujesz i decydujesz, jakie informacje chcesz nam przekazać.

IV. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

V. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

• dostawcom usług kurierskich;
• dostawcom usług informatycznych;
• dostawcom usług marketingowych/telemarketingowych;
• dostawcom usług badania rynku;
• dostawcom usług płatniczych/bankowych;
• towarzystwom ubezpieczeniowym;
• partnerom, z którymi możemy opracować wspólnego programy marketingowe dla naszych towarów i usług.

Jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub jest to niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów, możemy ujawnić dane osobowe organom władzy publicznym.

Zapewniamy, że dostęp osób trzecich – prywatnych osób prawnych – do Twoich danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i poufności informacji, na podstawie zawartych z nimi umów.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

VI. Kto ma dostęp do moich danych?

Do danych osobowych zbieranych przez nas, mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz inne uprawnione osoby zajmujące się obsługą portalu behapowy.pl , którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

VII. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

VIII. Jak chronimy  Twoje  dane osobowe?

Zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie z normami branżowymi.

Przechowujemy Twoje dane osobowe na bezpiecznych serwerach przy użyciu najnowocześniejszych algorytmów szyfrowania.

Korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego płatności Przelewy 24 i  eService  w zakresie dokonywania płatności. Wszelkie informacje o płatnościach są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pomimo wszelkich starań  w celu ochrony Twoich danych osobowych, pragniemy zauważyć, że przekazywanie informacji przez Internet ogólnie lub za pośrednictwem innych sieci publicznych nie jest całkowicie bezpieczne i wiąże się z ryzykiem, że dane mogą być widoczne i wykorzystane przez nieuprawnione osoby trzecie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za luki w zabezpieczeniach systemów, na które nie mamy wpływu.

IX. Ciasteczka

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu beahapowy.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika portalu behapowy.pl  pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • Konfiguracji serwisu.
  • Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie.
  • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych.
  • Zapamiętania lokalizacji użytkownika.
  • Analiz, badań oraz audytu oglądalności oraz tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  • Świadczenia usług reklamowych i dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisu reklam produktów i usług.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookiesCookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną funkcjonalność korzystania ze strony behapowy.pl. W celu zarządzania ustawieniami cookies jak również ich usunięcia wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami na każdym urządzeniu, z którego odwiedzono stronę w domenie behapowy.pl:

X. Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

XI. Zasady zmiany w Polityce prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.