HURTOWNIA BHP PPOŻ
Behapowy.pl Izabela Zawadzka Odorowska

SZKOLENIA BHP

Szanowni Państwo,

Firma behapowy.pl oferuje profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy przed medycznej dla firm i instytucji oraz osób prywatnych. Proponowane przez nas szkolenie jest odpowiedzią na obowiązek prawny posiadania kwalifikacji Państwa pracowników zgodnie z obowiązującymi aktami:

 • znowelizowany Kodeks Pracy art. 209 (zmiany od 18 stycznia 2009 r.); ustawy z 21 Listopada 2008 r o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 1460 z 2008 r.);
 • obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 roku, które nakłada na pracodawców obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy, w skład którego wchodzą punkty pierwszej pomocy i apteczki, których obsługa może zostać powierzona tylko i wyłącznie pracownikom przeszkolonym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat. Szkolenie w pełni nadaje certyfikat poświadczający kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy publicznej oraz spełnia wszelkie kryteria w zakresie tego rodzaju szkoleń specjalistycznych.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego nadające kwalifikacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasze warsztaty prowadzone są przez dyplomowanego ratownika medycznego, którego nie tylko wielka wiedza teoretyczna ale przede wszystkim codzienna praktyka w niesieniu pomocy poszkodowanym najlepiej zobrazują obowiązek oraz metody, zagrożenia związane z nieudzieleniem pierwszej pomocy.

Zakres programowy szkolenia:

Cel szkolenia: nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Według założeń osoba, która ukończyła kurs powinna prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia:

 • Prawidłowo ocenić sytuację,
 • Skutecznie wezwać pomoc
 • Samodzielnie stosować podstawowe zabiegi ratujące życie (standard BLS)

Poruszane są także aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy w Polsce

Treści programowe:

 1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 2. Wezwanie pomocy – uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia.
 3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsce zdarzenia.
 4. Poszkodowany nieprzytomny – zagrożenia wynikające z utraty przytomności, pozycja bezpieczna.
 5. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa: osoba dorosła, dziecko, niemowlak.
 6. Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED.
 7. Zadławienia – pierwsza pomoc w zadławieniu u osób dorosłych i dzieci.
 8. Urazy i skutki urazów – zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom urazów oraz porażenia prądem, podtopienia, ukąszenia, użądlenia.
 9. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych.
 10. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego.
 11. Unieruchomienie złamań i zwichnięć.
 12. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania – działanie wysokiej i niskiej temperatury na organizm człowieka. Oparzenia termiczne, chemiczne, odmrożenia.
 13. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego – omdlenia, zawał serca, napad drgawek, udaru mózgu, astma oskrzelowa, reakcja alergiczna
 14. Zatrucia – zasady udzielania pomocy w przypadku zatruć.
 15. Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
 16. Ewakuacja ze strefy zagrożenia – zachowanie na miejscu wypadku, ocena zagrożenia i zasady postępowania w zakresie pierwszej pomocy.
 17. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Nasz program jest w głównej mierze oparty na warsztatach praktycznych.