Czy wiesz jak chronić wzrok w miejscu pracy ?

Jednym z podstawowych środków ochrony osobistej są okulary ochronne. Zapewniają one komfort widzenia użytkownika a także chronią oczy przed urazami. Okulary ochronne, tak samo jak i buty dobieramy ze względu na wykonywaną pracę. Więc jak klasyfikujemy okulary ochronne?

Zacznijmy od klasyfikacji ze względu na rodzaj okularów.

Wyróżniamy:

Wiedzieć też powinniśmy, że okulary dzielą się również ze względu na stopień ochrony.

 Oznaczamy je następująco:

 • 3 – ochrona przed kroplami lub rozbryzgami cieczy;
 • 4 – ochrona przed pyłem większym niż 5 µm;
 • 5 – ochrona przed gazem lub pyłem mniejszym niż 5 µm;
 • 8 – ochrona przed działaniem łuku elektrycznego;
 • 9 – ochrona przed gorącymi ciałami stałymi lub stopionymi metalami.

Okulary mogą mieć inną wytrzymałość mechaniczną.

 Oznaczenia są następujące:

 • S – podwyższona wytrzymałość
 • F – niska energia uderzenia (45 m/s)
 • B – średnia energia uderzenia (120 m/s)
 • A – wysoka energia uderzenia (190 m/s)

Szybki w okularach ochronnych mogą być także:

 • N – odporne na zaparowanie
 • K – odporne uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki pyłu
 • T – odporność na uderzenia w ekstremalnej temperaturze (od -5°C do +55°C).

Ważne są również oznaczenia filtrów optycznych, oznacza się je stosując numer kodowy oraz liczbą oznaczającą stopień ochrony;

 • 2, 3 – ochrona przed promieniowaniem nadfioletowym,
 • 4 – ochrona przed podczerwienią,
 • 5, 6 – ochrona przed olśnieniem słonecznym

W przypadku filtrów spawalniczych zamiast numeru kodowego stosuje się symbole:

 • C – lepsze rozpoznawanie kolorów;
 • R – podwyższony współczynnik odbicia w podczerwieni.

Kolejnym ważnym oznaczeniem jest klasa optyczna, która określa przez jak długi okres czasu możemy nosić okulary ochronne;

 • Klasa optyczna 1 – modele w tej klasie mogą być stosowane do pracy ciągłej,
 • Klasa optyczna 2 – modele w tej klasie mogą być stosowane przy nieregularnej bądź przerywanej pracy
 • Klasa optyczna 3 – modele w tej klasie mogą być stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach