wypadek_jak-zabezpieczyć-miejsce-wypadku

Jak zabezpieczyć miejsce wypadku przy pracy

Ostatnio opisaliśmy jak postępować, gdy zdarzy się wypadek przy pracy. Jednym z punktów było zabezpieczenie miejsca wypadku. Ale jak to zrobić ?

Zawsze pierwszym krokiem jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu. Po tym, niezbędne jest zabezpieczenie miejsca wypadku. Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku nie wolno wpuszczać na miejsce osób niepowołanych, uruchamiać maszyn oraz innych urządzeń technicznych bez konieczności. Ma to na celu usunięcie ryzyka dalszych wypadków a także umożliwienie odtworzenie wypadku i ustalenia jego okoliczności.

Istnieje jednak możliwość dokonania zmian w miejscu wypadku bez wcześniejszej zgody odpowiednich organów ale tylko wtedy, gdy konieczne jest ratowanie osób lub mienia a także w przypadku zapobiegania niebezpieczeństwu.

Trzeba pamiętać, że zgodę na uruchomienie maszyn i innych urządzeń technicznych lub dokonanie zmian w miejscu
wypadku wyraża pracodawca, po wcześniejszym uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy, po dokonaniu oględzin miejsca wypadku oraz, gdy zachodzi potrzeba, po sporządzeniu, szkicu lub fotografii miejsca wypadku. W przypadku wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego, taką zgodę wyraża pracodawca po uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem.

Celem odtworzenia okoliczności wypadku jest poznanie i zapobieganie powstawania takich wypadków w przyszłości. Szczegółowy sposób postępowania określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Po więcej informacji na temat postępowania w przypadku wypadku przy pracy zapraszamy do naszego poprzedniego artykułu :

Oferujemy również usługi związane z wypadkiem przy pracy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta dla Firm